top of page
alwiser etkinlik

Katalog Eğitimleri

Sektör dikeyinde ya da liderler için özel tasarlanmış eğitimler için ayrıntılı bilgi talep edebilirsiniz. alwiser eğitim içerikleri şirket ihtiyaçları dahilinde özelleştirilebilir. Eğitimler online ya da yüz yüze uzman eğitimciler ile gerçekleştirilir.

Dijital Dönüşüm

ezberbozan-dijital-trendler.png

Dijital dönüşüme dair farkındalık ve yetkinliklerin artırılması, güncel dijital jargon, trendler ve uygulamaların anlaşılması; uygulamaya ve işe dönük bir perspektifle temel dijital dinamiklerin öğrenilmesi hedeflenir.

yeni-nesil-dijital-donusum.png

Dijital dönüşümde verinin öneminin anlaşılması, yeni nesil veri analitiği kavramlarının öğrenilmesi ile başlanır. Veriden değer yaratan proje üretme sürecinde  hızlı bir «ideation» çalışması ve iş modeli kurgusunun oturtulması hedeflenir.

Speed-Relies-on-Cloud_090518.png

Dijitalleşme ve dijital dönüşümün farkının anlaşılması, dijital dönüşüm yolculuğunda kurumların ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi, Başarılı ve başarısız örneklerin incelenmesi ve başarılı bir dönüşüm için yöntemlerin öğrenilmesi hedeflenir.

digital-supply-chain.png

Katılımcılara yeni teknolojik trendlerin tedarik zinciri yönetimine getirdiği yıkıcı değişimlerin aktarılması, yeni nesil tedarik zinciri süreç ve çözümleri ile ilgili  genel bilgi sahibi olunması hedeflenir.

Liderlik ve Strateji

inovasyon-stratejileri.png

Yeni ürün/hizmet geliştirme ve yeni
pazara girme aşamalarındaki  fırsatların farkında varılması, müşteri ve pazar ihtiyaçlarını anlamak için kullanılacak tekniklerin ve tasarım odaklı düşünme metodolojisinin öğrenilmesi hedeflenir.

hedef-belirleme.png

Hedef belirlemek ve işi zamanında tamamlamak için gerekli becerilerin anlatılması ve geliştirilmesi, bireylerin ve ekiplerin karar verme yeteneklerini geliştirme metotlarının öğrenilmesi hedeflenir.

stratejik-is-gelistirme.png

İş stratejisinin anlaşılması, iş geliştirmeye eleştirel bir gözle bakılmasının sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin öneminin farkında olunması, rekabetçi zekanın geliştirilmesi, işlerin büyütmenin öğrenilmesi ve uygulanması hedeflenir.

degisim-yonetimi.png

Çeşitli değişim yönetimi modellerini ve bu modellerin ne zaman ve nasıl kullanıldığının
öğrenilmesi, dönüşümcü liderliğin ve değişim yönetiminin liderler için gerekliliğinin anlaşılması ve mevcut yöneticilerin dönüşümcü liderlere nasıl dönüştürüleceğinin anlaşılması hedeflenir.

krizlerde-liderlik.png

Stratejik Kriz Yönetiminin kilit özellikleri,
olayların ve krizlerin tanımlanması, 
organizasyon içerisinde tüm paydaşların sahiplik ve sorumluluk kaslarını geliştirmek ve
organizasyonun etkin/etkili bir şekilde ilerlediğinden emin olunması hedeflenir.

Yaratıcılık ve Performans için Liderlik .png

Lider olmak için gerekliliklerin ve bir lidere yönelik beklentilerin anlaşılması, temel liderlik
fonksiyonlarının becerilere dönüştürülmesi, ve organizasyon içerisinde lider yetiştirmenin öğrenilmesi hedeflenir.

duygusal-zeka.png

Duygu ve motivasyon üzerinde pozitif etkiye sahip olunması, duygusal zekayı geliştiren bir
ortam yaratılması,  farklı kişiliklerle başa çıkma yöntemleri ve uygulanması, daha iyi ilişki kurma becerileri ile iş birliği düzeyinin geliştirilmesi hedeflenir.

proje-yonetimi_edited.jpg

Proje yönetimi temellerinin öğrenilmesi, yeni araç ve tekniklerin proje yönetiminde kullanılması, kritik değişikliklerin farkında olunması ve nasıl başa çıkılacağının öğrenilmesi, başarılı proje yönetmek için
kilit yeteneklerin farkına varılması ve projelerin başarıyla bitirilmesi hedeflenir.

İnovasyon Kültürü

GettyImages-832112086_download (1)_edited.jpg

Girişimci organizasyonların dinamiklerini anlamış, çevik ve yeni nesil liderlik özelliklerine sahip yöneticiler geliştirilmesi hedeflenir.

Dijital-Dunyada-Yeni-Insan-Kaynaklari .png

Dijital Dönüşüme dair farkındalık ve yetkinliklerin artırılması, güncel dijital jargon, yeni nesil İK trendleri ve uygulamalarının anlaşılması, Dijital İK ve ihtiyaçlarına yönelik trendler ve yenilikçi çözümlerin paylaşılması hedeflenir.

Dijital-Liderlere-Performans-Koclugu .png

Katılımcıların dijitalleşen yapılarda liderlerin koçluk yetkinliklerine sahip olmalarını sağlamak, ekip becerilerini kullanarak ekip içi iletişimi ve motivasyonu artırmak, geri bildirimde açık ve net örneklerini kullanabilmek, gözlemlerin nesnel gerekçelerle sunulabilmesi hedeflenir.

D0VEjUEWsAA9-uz.png

Şirketi finansal başarının da ötesine taşıyacak stratejiler belirlenir ve uzun vadeli değer yaratma süreci oluşturulurması hedeflenir.

agile-.jpg

Agile organizasyonlar yaratmak için çevik liderliğin prensipleri ve agile ekipler çerçevesinde kültürel dönüşüm aktarılır. Agile yönetim yaklaşımının organizasyonel etkisini örnekler üzerinden incelenmesi hedeflenir.

Yeni Nesil Teknolojiler

blockchain.png

Blockchain teknolojisinin genel hatları ile eğitime başlanır. Blockchain teknolojisi ve NFT için kullanılan farklı disiplinler hakkında bilgilendirilme ile bu teknolojilerinin sektörler üzerinde etkilerinin incelenmesi hedeflenir.

deep-learning.png

Derin öğrenme teknikleri ve kullanılan teknolojiler hakkında bilgi sahibi olunması, derin öğrenme ile çözülebilecek problemler ve farklı kullanım alanlarının anlaşılması hedeflenir.

IoT-ve-IOT-yonetim-araclari-.png

Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine dair farkındalık kazandırılıp yetkinliklerinin artırılması, güncel trendler, uygulamalar ve kullanımlarının anlaşılması, 5G teknolojisinin IoT’ye kazandıracakları ile hayatımıza ve
işlerimize etkisinin aktarılması hedeflenir.

veritabani.png

İlişkisel veri tabanlarının kullanım alanlarının
öğrenilmesi, yeni nesil veri tabanı teknolojilerinin karşıladığı ihtiyaçların
anlaşılması, birden fazla veritabanı teknolojisinin bir arada kullanıldığı
durumların incelenmesi hedeflenir.

supply-chain.png

Tedarik zinciri süreçlerinde veri analitiğinin kullanım alanlarının anlaşılması, Pratik uygulamalar ile gerçek problem çözümü deneyimi için gerekli aşamaların öğrenilmesi hedeflenir.

vr-plan.png

Metaverse’ün trend olmasını neden olan etkenlerin incelenmesi, Metaverse’ün “hype” olup olmadığının anlaşılması, Metaverse’ün bireysel ve kurumsal hayattaki yerinin algılanması ve gerekli hazırlıkları belirleyebilecek yol haritasının öğrenilmesi hedeflenir.

machine-learning.jpg

Yapay zekanın tarihsel gelişimi ve günümüzde ulaşmış olduğu yetkinliğin anlaşılması, yapay zeka alt türlerinin kullanım alanlarının
örnekler üzerinden incelenmesi, gelecekte yapay zeka sayesinde elde edilebilecek kazanımların incelenmesi hedeflenir.

RPA.png

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation / RPA) alanına nereden başlamalı, nasıl bir yol haritası izlenmeli, riskler & kazanımlar ile endüstrinin güncel durumunun öğrenilmesi hedeflenir.

istock--1297147973.png

Yeni nesil veri analitiği kavramlarının ve yeni iş tanımlarının öğrenilmesi, analitik değer zinciri kurgusunda organizasyonun  ihtiyaçları, belirli iş sorunlarına çözüm olabilecek sıkça kullanılan algoritmalar hakkında giriş seviyesinde bilgi sahibi olunması hedeflenir.

shutterstock_734708665-min-scaled.png

Dijital dönüşümde verinin öneminin anlaşılması, büyük veri temel kavramlarının ve veri yönetimi olgunluğunun fark edilmesi,
veriden değer üreten proje örnekleri ile organizasyonlara sağlanabilecek katkının örnekler üzerinden anlaşılması hedeflenir.

marketing-analytics.png

Satış, pazarlama ve CRM’de veri analitiğinin kullanım alanlarının anlaşılması, Pratik uygulamalar ile gerçek problem çözümü deneyimi için gerekli aşamaların öğrenilmesi hedeflenir.

yapay zeka egitimi-.jpg

Yapay zeka ve veri araçlarını anlamak, birey ve ekip olarak etkili stratejiler geliştirebilmek ve özellikle uygulamalı örnekler görebilmek için tasarlanan bu programda mevcut dijital teknolojileri ve yapay zeka trendlerini anlayarak örneklerle uygulamaların ve kullanım alanlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

İş Modelleri

image_thumbs_png_gif_jpg.png

Fikir, İş Modeli ve İş Planı kavramlarının birbiri ile ilişkisini anlaşılması, uygulamalı olarak çeşitli iş modellerinin incelenip değişim ihtiyacını kavraması amaçlanır. Yeni nesil iş modelleri farkının anlaşılması ve platform iş modeli bakış açısı kazandırılması hedeflenir.

platform-ekosistem.png

Platform ekosistemleri kavramının ve bileşenlerinin açıklanması ve 
platform ekosistemi tasarımının adım adım öğrenilmesi hedeflenir.

is-modelleri.jpg

Kârlı şekilde iş yapabilmek için şirketin ana stratejisinin oluşturulması, mevcut iş modelini 
değerlendirip ve gelişme alanlarının öğrenilmesi, adım adım uygulamalarla 'İş Modeli' konseptinin öğrenilmesi, Ideation çalışması ile iş modeli oluşturma pratiği deneyimlenmesi hedeflenir.

Dijtal Dönüşüm
Liderlik ve Strateji
İnovasyon Kültürü
Yeni Nesil Teknolojiler
İş Modelleri
Dijital Araçlar

Dijital Araçlar

İş Modelleri

miro-mockup.jpg

Katılımcıların Miro ile online workshop ortamını deneyimlemesi, ekibin aynı anda ortak bir doküman üzerinde çalışırken birçok farklı işlev kullanarak etkileşimini arttırmak, ekibi dijital iş birliği olgunluğunu üst seviyelere taşımak hedeflenir.

İş Modelleri

asana-mockup.jpg

Asana'da her çeşit ve büyüklükte proje oluşturulması ve yönetilmesi, tüm görev ve proje seçeneklerinin kullanılması ve Asana'nın tüm gelişmiş özelliklerini kullanılmasının uygulamalı biçimde öğrenilmesi hedeflenir.

İş Modelleri

zoom-mockup.jpg

Zoom'u bir profesyonel gibi kullanmayı öğrenin! Sadece toplantılar için değil; Events, Webinar, Phone ve Rooms da dahil olmak üzere bir çok özelliğin keşfedilmesi, Zoom'dan en iyi şekilde yararlanılması hedelenir.

İş Modelleri

google-worskpace-.jpg

Google'ın iş uygulamaları ve ortak çalışma araçlarının tanıtılması, bu araçlarının efektif kullanımının anlaşılması, ekip çalışmalarına dijital iletişim araçlarının nasıl entegre edilebileceğinin anlaşılması ve bu araçlar yardımı ile verimliliğin nasıl arttırılabileceğinin öğrenilmesi hedeflenir.

İş Modelleri

sosyal-medya.jpg

Sosyal medya dünyasında  bireysel hesapların doğru bir strateji doğrultusunda kullanılması ve sosyal medya yönetiminin sağlanması amaçlanır. Eğitim sonunda Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube hesaplarının tüm terim ve özellikleri öğrenilerek aktif ve doğru sosyal medya becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

İş Modelleri

mural-mockup copy.jpg

Mural ile yazı yazma, fotoğraf ekleme, tablo oluşturma gibi birçok işlevi kullanarak ekibin etkileşimini arttırmak, ekibi etkili beyin fırtınası seansları için hazırlamak, ortak çalıştaylar için kullanabilecekleri tüm fonksiyonların tanıtmak hedeflenir.

İş Modelleri

trello.jpg

Trello ile takımların çalışmalarını iş birliğine dayalı, üretken ve organize bir şekilde tasarlamalarını ve planlamaları uygulamalı biçimde öğretilir. Trello ile ekiple birlikte daha büyük projelerin en verimli şekilde nasıl yönetileceğinin keşfedilmesi hedeflenir.

İş Modelleri

slack-mockup.jpg

Slack'in temelleri ve bunları bir projenin yapısını oluşturmak için nasıl kullanılabileceği uygulamalı biçimde gösterilir. Ekip çalışmalarında Slack'te görev yönetimi, verimliliği ve dijital işbirliğini artırmaya yönelik farkındalık kazanılması hedeflenir.

İş Modelleri

microsoft-git.jpg

Microsoft Teams uygulaması ile birlikte çalışılmasını sağlamak ve mekândan bağımsız olarak işlevlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlanır. Veri bilimi platformu Kaggle ve yazılım ile entegre bir kod deposu olan Github'ın temellerinin öğrenilmesi hedeflenir.

header image bos.jpg

Bu eğitimleri kurumsal olarak planla ve uygula

Dilerseniz bu eğitimleri takımlarınıza veya şirketinize özel planlayabiliriz. Tamamen size özel, yenilikçi ve keyifli programlar için iletişime geçin. 

design bro.png
design bro.png
bottom of page